Verantwoording


De stichting Zikaron is opgericht op 1 september 2021, en is bekend bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer 862991936.

 

De stichting streeft er naar in een periode van twee jaar gedenktegels aan te brengen in de openbare ruimte op het laatste woonadres van een vermoorde Joodse Broeder Vrijmetselaar. Tevens wil de stichting de omgebrachte persoon een plek in de geschiedenis geven. 
De stichting is afhankelijk van donaties en/of opbrengsten van de verkoop van gedenkstenen. De opbrengsten worden enkel en alleen gebruikt voor het bereiken van het doel waarvoor zij is opgericht. Zodra de doelstelling van de Stichting is voltooid zal deze worden opgeheven. Het eventuele batig saldo zal dan worden geschonken aan een liefdadigheidsdoel.

 

Het Bestuur van de Stichting Zikaron bestaat uit:

Dhr. Mr. K.J. Zomer - voorzitter

Dhr. R. Noach - secretaris

Dhr. E.S. van Maarsen - penningmeester

Plaats van vestiging: Oosterhout

Bankrekeningnummer: NL28 RABO 0372 2301 64 t.n.v. Stichting Zikaron

 

De leden van het bestuur hebben zich belangeloos verbonden aan de stichting en ontvangen hiervoor geen beloning dan wel enige vergoeding in welke vorm dan ook.

 

De Stichting heeft van de Belastingdienst de ANBI status ontvangen en is per 4 oktober 2021  aangemerkt als culturele ANBI. Hierdoor is uw gift aftrekbaar voor de belasting.