Comité van aanbeveling


Het comité van aanbeveling van de Stichting bestaat uit personen die het doel van de stichting een warm hart toedragen en zich onbezoldigd en vertrouwelijk hebben verbonden de goede naam van Stichting Zikaron te garanderen. Het comité van aanbeveling treft u hierna aan: 

Mw. drs. E.P. Boon

Historica. Schreef verschillende boeken over Joodse gemeenschappen in de provincie Groningen en Joodse Gemeente Utrecht. 

Prof.Mr.M.J. ( Job ) Cohen

Oud Burgemeester van Amsterdam, voormalig Staatssecretaris. Thans voorzitter 4-5 viering van de stad Amsterdam

Dhr. G. van Eijk

Voormalig Grootmeester der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten van Nederland.

Dhr. dr. C. Hamans 

A.S.G. Permanent International Commitee of Linguists

Dhr. Opperrabbijn J.S. Jacobs

Namens het Interprovinciaal Opperrabbinaat

Mw. drs. J.J.M. Lettinck

Historica. Schreef verschillende boeken over Joodse gemeenschappen in de provincie Groningen en  de Joodse Gemeente Utrecht.

Dhr. drs. R.M. Naftaniel

Voorzitter Centraal Joods Overleg

Mw. drs. F.J. Rijxman

Historica

Dhr. prof. dr. E.G.L. Schrijver

Algemeen directeur Joods Historisch Museum Amsterdam

Dhr. P. van Tongeren

Mede auteur van het boek “Jacoba van Tongeren”

Dhr. dr. H. van Rens

Historicus. Auteur van het boek “Tussenstation Cosel”

Dhr. prof. dr. B.T. Wallet

Hoogleraar Joodse Studies, vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis in het bijzonder in Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam

Mw. mr. E.J.M. Zomer-van den Berg

Advocaat